Du är här:   Om oss
  |  Logga in

 

Om oss

Tidningstjänst AB, TAB, är det äldsta aktiebolaget inom Posten och bildades 1969 för att
organisera gemensam utdelning av dagstidningar.

TAB har en stark regional förankring med huvudkontor i Stockholm. Verksamheten är utspridd över en stor del av landet och är uppdelad på tre regioner.

TAB:s viktigaste kunder är morgontidningsföretagen. Varje morgon delar TAB:s drygt 700 tidningsdistributörer ut drygt 200 000 tidningsexemplar samt veckotidningar/tidskrifter samt mindre paket. TAB fungerar också som en kundservice till tidningsföretagens abonnenter vad avser utdelning, dessutom
utförs packsals- och adresseringsuppdrag. TAB åtar sig också att distribuera annat gods tillsammans med tidningarna.

 
 Tjänster  Kvalitet
 Miljöarbete  Personaltidningen Tabloiden

Vår organisation