Du är här:   Om oss > Vårt kvalitetsarbete
  |  Logga in

 

Vårt kvalitetsarbete

Att ge ut en dagstidning innebär mycket: redaktionellt arbete, framtagning av tidningssidor, tryckning, packning av tidningar, transporter och tidningsutdelning.

TAB:s roll är oftast att ansvara för de tre sista leden d v s packsal, transporter och tidningsutdelning.

Tyvärr gör vi fel ibland. Det är en hel del människor och maskiner inblandade. Då kan du använda vår reklamationstjänst för att informera oss om det som inträffat. Vi gör då allt som står i vår makt för att rätta till felet så snabbt som möjligt.