Du är här:   Om oss > Vårt likabehandlingsarbete
  |  Logga in

Vårt likabehandlingsarbete

Minimera

Alla medarbetare i TAB har rätt att bli respekterade. Vi ska arbeta aktivt med mångfald och jämställdhet.

TAB följer PostNords Code of conduct. Uppförandekoden är gemensam för samtliga inom koncernen, den beskriver vad som förväntas av oss som företag men även vilket beteende som förväntas av oss som medarbetare. Utdrag ur Code of conduct: ”PostNords arbete för jämställdhet och mångfald utgår från synen att människors olikheter bidrar till en attraktiv och dynamisk arbetsplats. Det ska finnas ett aktivt mångfalds- och jämställdhetsarbete på alla nivåer.”

 
Enligt diskrimineringslagen ska samtliga arbetsgivare skriftligen dokumentera arbetet med aktiva åtgärder för att främja mångfald och öka likabehandlingen, detta görs årligen i TAB:s Likabehandlingsplan.