Du är här:   TAB.se
  |  Logga in

Användarvillkor


AVTAL MELLAN ANVÄNDARE OCH TAB

TAB Webbplats består av diverse webbsidor som sköts av TAB.

TAB webbplats erbjuds under förutsättning att du accepterar följande villkor utan förbehåll. Detta gäller även villkor som framgår av andra sidor på denna webbplats. Din användning av TAB webbplats bekräftar detta avtal på alla punkter och villkor.

ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR

TAB förbehåller sig rätten att utan varsel ändra de villkor som gäller för TAB.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBSIDOR

TAB webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbsidor ("Links"). Dessa webbsidor kontrolleras inte av TAB och TAB är på grund av detta inte ansvarig för innehållet på dessa webbsidor, detta gäller utan undantag alla länkar till externa webbsidor. TAB är heller inte ansvarig för överföring av data från de externa länkar som refereras från denna webbplats. Detta gäller utan undantag och alla former av överföring samt skadlig kod i form av virus etc. TAB erbjuder enbart dessa länkar som en tjänst för användaren. Förekomsten av dessa länkar betyder INTE att TAB sympatiserar med de uppfattningar som dessa webbsidor eller deras operatörer framställer.

MISSBRUK OCH OLOVLIG ANVÄNDNING

Vid användning av TAB webbplats, bekräftar och garanterar du TAB att du inte kommer att använda TAB på ett sådant sätt att det strider mot svensk lagstiftning eller villkoren på denna sida. Du får under inga omständigheter använda TAB webbplatsen så att det kan skada, avaktivera, överbelasta TAB eller förstöra andra användares besök/arbete med TAB webbplatsen. Du får ej skaffa tillgång eller försöka få tillgång till material som du inte erhållit tillstånd till genom TAB webbplatsen.

ANVÄNDNING AV KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

TAB webbplatsen kan innehålla anslagstavlor, chat, nyhetsgrupper, forum, personliga hemsidor, kalendrar eller andra kommunikationsfunktioner. Dessa funktioner har gjorts tillgängliga så att man kan kommunicera med större offentlighet eller med en grupp. Du accepterar därför att använda kommunikationstjänsterna i enlighet med de regler som gäller för berörda tjänster. Du accepterar att:
  • Inte på något sätt kränka rättsäkerheten för andra.
  • Inte publicera, ladda upp, distribuera någon form av opassande material eller information.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som är skyddat av upphovsrätt utan att själv inneha dessa rättigheter eller ha skaffat tillstånd från innehavaren av rättigheten.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som kan skada andras datorer.
  • Inte annonsera, göra reklam eller på annat sätt försöka sälja varor eller tjänster.
  • Inte genomföra undersökningar, förmedla kedjebrev, eller anordna pyramidspel.
  • Inte ladda ned någon fil där man känner till eller borde känna till inte kan distribueras med hänsyn till upphovrättsliga orsaker.

TAB har ingen förpliktelse att övervaka kommunikationstjänsterna. Dock förbehåller TAB sig rätten att läsa igenom och utvärdera material som är upplagt i dessa kommunikationstjänster. TAB förbehåller sig rätten att exkludera och förhindra tillgång till material och utan att lämna besked ta bort sådant material.

TAB förbehåller sig rätten att alltid kunna offentliggöra och lämna ut information som är nödvändig till stat eller myndighet. TAB varken godkänner eller ger tillstånd till information som kan finnas i våra kommunikationstjänster. På denna grund frånsäger TAB sig allt ansvar i förbindelse med kommunikationstjänsterna och var handling indirekt eller direkt som kan vara resultatet av att delta i någon av tjänsterna. Administratörer och användare är inte behöriga att tala eller upplysa på TAB vägnar. Deras synpunkter är inte nödvändigtvis synpunkter och inställningar som överenstämmer med TAB.


FÖRBEHÅLL OCH ANSVARSFRÅNSÄGELSE

ALL INFORMATION, MJUKVARUPRODUKTER, OCH TJÄNSTER I ELLER TILLGÄNGLIGA GENOM TAB WEBBPLATS KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER. TAB FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR FEL I TAB WEBBPLATS SAMT KONSEKVENSER AV FEL I TAB WEBBPLATS.

KONTAKT: admin@admin.ad

UPPSÄGNING/TILLGÅNGSBEGRÄNSNING

TAB förbehåller sig rätten att utan varsel, säga upp din tillgång till TAB webplats och dess relaterade tjänster. Du som besökare, användare eller medlem av denna webbplats accepterar härmed dessa villkor. Överträdelse av dessa villkor kan medföra utestängning från webbplatsen och i värsta fall lagsökning enligt svensk och internationell lagstiftning.

 COPYRIGHT OCH  INFORMATION OM VARUMÄRKEN:

Allt innehåll på TAB webbplats är: Copyright 2014 by Tidningstjänst AB och/eller deras partner. Alla rättigheter förbehålles.

VARUMÄRKEN
Namn och varumärken nämnda här kan vara varumärken för respektive ägare.

Alla rättigheter förbehålles TAB Copyright 2014 by Tidningstjänst AB